Container kho 45 feet

CONTAINER KHO 45 FEET
Đây là loại container để vận chuyển hàng hóa nói chung. Tổng vận chuyển hàng hóa không nên dài hơn, rộng hơn, cao hơn kích thước bên trong container.

Container được xây dựng bằng thép, sàn bằng gỗ bền chắc và dễ sửa chữa thay thế.Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ HOTLINE

Tên sản phẩm: Container 45 feet cao

Kích thước bên ngoài (mm) : 13556 x 2438 x 2896 

Kích thước nội bộ (mm) : 13425 x 2348 x 2690 

Mở cửa : Chiều rộng 2340 mm

               Chiều cao 2578 mm

Khối suất 86.0 m³